Altech

Aqua PLUS

Warmte waar u ook maar wilt. De Aqua variant binnen de Eclips serie wordt aangesloten op

de CV‐installatie. Hiermee heeft u in het hele huis warmte van de houtkachel. Door de unieke

plaatsing van de 2 warmtewisselaars wordt de verbranding van het hout niet nadelige

beïnvloed en blijft het zeer hoge rendement van 89% gehandhaafd. U kunt zelf de keuze

maken of er meer warmte naar de CV gaat of dat de woonkamer meer warmte nodig heeft.

 

ALTECH Aqua PLUS:
De Aqua PLUS is een houtkachel voorzien van 2 geïntegreerde warmtewisselaars maar het
principe is verder gelijk aan de overige speksteenkachels van Altech. Zo is ook deze haard
voorzien van het bimetaal gestuurd automatisch luchttoevoer systeem en de schoon ruit
beluchting. Het systeem zorgt voor een zeer eenvoudige regeling van de luchttoevoer
(eenknops bediening) en een onder alle omstandigheden optimale verbranding. De
schoonruit voorziening waarborgt een optimaal vuurzicht. De grote massa aan speksteen
zorgt voor een gelijkmatige warmteafgifte waarbij de kachel nog ca. 10 uur warmte afgeeft
nadat het vuur gedoofd is.

 

De haard kan relatief eenvoudig op de bestaande (of nieuwe) centrale verwarming worden
aangesloten en werkt eigenlijk als een extra CV‐ketel. Uw CV‐ketel komt dus niet te vervallen.
De bestaande CV‐ketel kan nog voorzien in de warmwater behoefte of eventuele verwarming
van de woning bij langdurige afwezigheid en wanneer de haard niet voldoende capaciteit kan
leveren. Bij de aanschaf van een nieuwe CV‐ketel kunt u volstaan met een lagere capaciteit en
efficiency waardoor enkele honderden euro`s worden uitgespaard.

 

Door de plaatsing van de haard in de woonkamer wordt deze direct door de haard verwarmd
de overige vertrekken worden dan tegelijkertijd via het CV‐systeem verwarmd. De totale
capaciteit van de Eclips Aqua is 10,5kW waarbij 2 tot 5,5 kW ten gunste komt van de centrale
verwarming.

 

Beknopte uitleg bij de Eclips Aqua met CV‐aansluiting
Bij het stoken van de kachel worden de rookgassen direct langs en door de warmtewisselaars
gevoerd. Al in de aanmaakfase zal het water in de warmtewisselaars opwarmen tot de
ingestelde temperatuur ca. 40 graden is bereikt. Deze voor‐ingestelde temperatuur voorkomt
creosootvorming en te grote afkoeling van het vuur. Bij deze temperatuur wordt de pomp of
ander stuurapparaat in werking gebracht waarna het opgewarmde water in het CV‐systeem
stroomt. Wilt u de woonkamer sneller op temperatuur brengen en dus minder warmte aan
het water afgeven dan kunt u de bypass klep handmatig sluiten, de warmte zal dan voor
ca.70% ten gunste komen van de woonkamer, de andere 30% zal dan aan het CV water
worden afgegeven.

 

Bij een gemiddeld tot ruim huis is het totale vermogen van de Eclips Aqua over het algemeen
voldoende om de gehele woning te verwarmen. Mocht in een aantal gevallen de afgegeven
warmte van de kachel niet toereikend zijn of wordt er een snellere opwarming van de woning
gewenst dan kan te allen tijde de gasgestookte CV‐ketel extra bijverwarmen, beide toestellen
kunnen en mogen tegelijkertijd branden. Ook aansluitingen op bv. stadsverwarming of
complete systemen met buffervat in combinatie met oa. Zonneboilers en aardwarmte zijn
natuurlijk mogelijk.

 

Veiligheden:
De ALTECH Eclips Aqua is voorzien van een 3‐ dubbele veiligheid. Deze veiligheden gaan
uitsluitend in werking bij oververhitting van het systeem. Oververhitting kan alleen
plaatsvinden als de kachel niet voldoende warmte kwijt kan aan het CV systeem.
Bij het bereiken van een watertemperatuur van 85 graden Celsius geeft de kachel een
blijvend akoestische signaal. Dit signaal zal pas weer stoppen als de temperatuur van het
water in de kachel lager wordt. Dit kan door bv een extra radiator open te zetten of door de
kachel te temperen en de bypass klep te sluiten. Mocht de watertemperatuur verder oplopen
naar 95 graden dan komt het spoelsysteem in werking waardoor er koud leidingwater door
de warmte wisselaar stroomt. Het water in de wisselaar zal hierdoor afkoelen en bij 85 graden
wordt de veiligheidsklep weer gesloten. Dit mechanische systeem werkt ook bij stroomuitval
als er geen circulatie van water meer plaats vindt.
Als deze veiligheid in de hoogste uitzondering niet werkt zal de watertemperatuur verder op
kunnen lopen en is het theoretisch mogelijk dat het water aan de kook raakt, op dat moment
zal bij een druk van 3 bar een extra overdruk ventiel openen en de overtollige druk aflaten.

© Copyright 2018 | Openhaardencentrum Deurne

Florijn 5 | Deurne | the Netherlands