Houtgestookte CV kachels

Houtgestookte CV kachel

Inleiding

Centrale verwarming: één enkele warmtebron verzorgt de verwarming in het gehele gebouw. Dit principe was bij de Romeinen reeds bekend, maar werd daarna vergeten en het duurde tot het begin van de industrialisering voordat het principe opnieuw werd toegepast. Centrale verwarming hoort bij eigentijds wooncomfort en de behoefte aan efficiënte verwarming van grote ruimten en van meerdere verdiepingen leidt tot continue ontwikkeling van nieuwe en verbeterde verwarmingssystemen.

De moderne houtgestookte CV haarden zijn innovatieve systemen, welke de vrijgekomen warmte optimaal benutten om het water van uw CV extra te verwarmen. Daardoor kunt u niet alleen genieten van een gezellig houtvuur, maar ook gebruik maken van het comfort van een volledige verwarmde woning.

De houtkachel CV is op geen enkele wijze te vergelijken met de verwarming d.m.v. de aloude bekende ‘moederhaarden’ of haarden met eenvoudige warmtewisselaar. De moderne houtgestookte CV haarden geven dankzij het innovatief gevormde binnenwerk een hoog rendement en een veel schonere verbranding. Bovendien wordt een groot deel van de warmte direct aan het gasgestookte CV systeem afgegeven waardoor de gehele woning optimaal verwarmd kan worden.

De werking van een houtgestookte CV haard

Een houtgestookte CV haard is te vergelijken met een normale houtkachel. Echter de haard beschikt over extra kamers waarin zich water bevindt. Deze kamers staan middels een aanvoer-en retourleiding in contact met het CV systeem. Deze kamers met water worden opgewarmd zodra de houtkachel wordt opgestookt en afhankelijk van het stookgedrag en de hoeveelheid hout stijgt de temperatuur van het water.

Het opgewarmde water wordt door middel van een pomp naar het CV systeem gevoerd (aanvoer). Het afgekoelde water wordt door dezelfde pomp weer naar de houtkachel geleid en zal opnieuw worden opgewarmd (retour). Het principe van een houtgestookte CV haard is op zich eenvoudig. Echter is het van groot belang om rekening te houden met de extra appendages die zorgen voor een veilige situatie. Een houtgestookte CV haard die water opwarmt kan oververhit raken.

Gevolg: het water zet uit en de druk loopt op. Bij temperaturen boven de 100 graden Celsius kan die druk zo hoog oplopen dat de warmtewisselaar zelfs kan exploderen. De temperatuur hoeft maar te verdubbelen om de druk tot twintig maal te verhogen!

Bij onze houtgestookte CV haarden leveren we alle veiligheidsappendages die ervoor zorgen dat de druk op tijd kan ontsnappen, de haard tegen oververhitting wordt beveiligd en dat de haard gekoeld kan worden.

Vanwege de eisen die gesteld worden aan de veiligheid dient een houtkachel CV aangesloten te worden door een erkende installateur. Elke situatie anders is en een specifieke oplossing is vereist. Openhaarden Centrum Deurne lid van het sfeerverwarmingsgilde en erkend installateur. Ons familiebedrijf levert 100 jaar vakmanschap in een gemoedelijke sfeer.

De Stoom Wet

In Nederland vallen houtkachels met een warmtewisselaar onder de Stoomwet. Keuring door het stoomwezen is echter niet vereist omdat deze houtgestookte CV haarden daarvan zijn uitgesloten. Wel dient een CV-installatie te zijn uitgevoerd met tenminste één drukbeveiliging. Ook mag deze beveiliging nooit afgesloten worden en dient de druk ongehinderd afgevoerd kunnen worden. Een CV installatie of houtkachel met CV systeem dat niet aan de eisen voldoet en niet uitgevoerd wordt met de juiste appendages mag in Nederland niet in werking worden gesteld.

Benodigde voorzieningen voor het aansluiten van een houtgestookte CV haard

Bij de haard zijn diverse voorzieningen nodig waarvoor men dient te zorgen:

· Schoorsteenaansluiting
· Aansluiting op kraanwater t.b.v. de koeling van de haard
· Een waterafvoer t.b.v. het afvoeren van overtollig koelwater
· Aan- en afvoer van het CV systeem
· Elektra aansluiting voor een pomp.
· Mogelijke aanpassingen aan het cv systeem

Gasverbruik en energiebesparing – Verwarm uw huis, niet de Aarde!

Gezien de sterk stijgende kosten van aardgas wordt het steeds interessanter om te kijken naar alternatieve mogelijkheden voor verwarming. We kennen allemaal zonne-energie, windmolens en zelfs biodiesel. Iets minder bekend is het gebruik van houtkachels voor CV; een alternatieve vorm van verwarming die een sterke besparing van de stookkosten oplevert, gezelligheid in huis brengt en ook nog eens milieuvriendelijk is.

Milieu Aspecten

Brandhout vormt op het ogenblik nog maar een klein deel van het totale energieverbruik. Het Ministerie van VROM heeft aangegeven dat in de nabije toekomst zo’n 10% van de brandstoffen uit biomassa zou moeten bestaan. Hout vormt een belangrijk onderdeel van deze biomassa.

Vanuit milieu oogpunt zijn in het verleden vraagtekens gezet bij het stoken van hout vanwege de kooldioxide die bij verbranding vrij komt. Uit hout komt echter altijd kooldioxide vrij, niet alleen tijdens het verbranden, ook tijdens de normale cyclus van het verrotten. Planten en bomen hebben deze CO2 nodig om te groeien en zetten het om in zuurstof. Dat wat er aan CO2 vrijkomt door houtverbranding kan moeiteloos door de planten en bomen worden verwerkt. Het broeikaseffect wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door de verbranding van steenkool, olie en aardgas.

Als er schoon hout gestookt wordt in een houtgestookte CV haard met de modernste verbrandingstechniek, dan leidt dit tot optimale verbranding en een zeer lage uitstoot van stof, koolwaterstof, koolmonoxide en stikstofoxide.

Het verbranden van hout maakt onderdeel uit van een natuurlijke kringloop waarbij, mits verantwoord, geplant, gekapt, gestookt en herbeplant wordt, een natuurlijk evenwicht ontstaat.

Voor fossiele brandstoffen waarvan de hoeveelheden in snel tempo schaarser worden geldt dit niet. De voorraden van deze brandstoffen zijn eindig en bovendien worden er bij verbranding van deze brandstoffen, giftige stoffen zoals zwaveldioxide, fluorwaterstoffen en zware metalen uitgestoten. Zulke stoffen komen in hout nauwelijks voor.

© Copyright 2018 | Openhaardencentrum Deurne

Florijn 5 | Deurne | the Netherlands